Щодо обговорення проекту звіту Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності підприємства та нової редакції до Антикорупційної програми ДП «АМПУ»

На виконання наказу ДП "АМПУ" від 01.11.2019 № 233/10 постійно діючою Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДП "АМПУ" (далі - Комісія) проведена оцінка корупційних ризиків в діяльності підприємства, складені проекти відповідного звіту й нової редакції антикорупційної програми ДП "АМПУ", які пропонуються для відкритого обговорення трудовим колективом.

З проектами Звіту та Антикорупційної програми можна ознайомитися  на офіційному веб-сайті АМПУ у рубриці «Новини АМПУ» - «Протидія корупції» - «Оголошення».

Письмові обґрунтовані пропозиції/зауваження до зазначених проектів пропонуємо надсилати голові Комісії Москалю Д.П. на електронну адресу Danyil.Moskal@uspa.gov.ua або секретарю Комісії Яковенко В.Л. Vadym.Yakovenko@uspa.gov.ua до 10.01.2020.

Звертаємо вашу увагу, що в проекті нової редакції  Антикорупційної програми ДП "АМПУ" фіолетовим кольором виділено текст, який замінює або доповнює діючу програму (http://uspa.gov.ua/images/anticor.pdf ), з метою  її актуалізації та приведення у відповідність до нормативів ДП "АМПУ" і змін законодавства у 2019 році:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-20#n62

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-%D1%96%D1%85

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-ix

Нагадуємо вам, що згідно чинної Антикорупційної програми ДП "АМПУ", Порядку проведення антикорупційної перевірки внутрішніх офіційних документів ДП "АМПУ", затверджених наказами від 11.01.2019 №7/10, від 27.10.2017 №313:

"Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

Корупційний ризик – умови чи фактори, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію та мають реальну чи потенційну можливість впливу на виникнення корупційних практик, тобто умови, що мають (чи можуть за певних умов отримувати) корупціогенний характер та сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори:

- нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і відповідальності посадових осіб (наявність дискреційних повноважень);

прогалини в правовому регулюванні;

- колізії норм;

- порушення балансу інтересів та надмірне обтяження для контрагентів."